Drechtsteden-Peursum-ad-van-der-aa-juni-2020

Voetbalvereniging Peursum werkt aan de afronding van het sportpark. Begin februari is de sleuteloverdracht en dan kunnen vrijwilligers door met de afronding van het geheel. De opening later in juni moet een feest voor de gehele club worden. De plannen rond de opening staan in de steigers.

GIESSENBURG – Even terug naar het verleden. Na de privatisering in 2014 door de toenmalige gemeente Giessenlanden, kwam de gemeente een jaar later ook met de vraag of de voetbalvereniging Peursum de velden wilde verplaatsen. Eerder, in 2012, had de club uit eigen middelen een kunstgrasveld aangelegd. De reden van de verplaatsing was dat men op die locatie een sporthal wilde gaan bouwen. De nieuwe gemeente Molenlanden is daarna gestart met de planvorming voor de herinrichting van de activiteitenzone Giessenburg, waarbij sportaccommodaties, sportvelden en groenvoorzieningen betrokken zijn. Na het uitschrijven van een prijsvraag is voor het gebied de naam Park DoetActief gekozen.

Het was de opmaat voor een grootschalig verhuisplan voor de in 1931 opgerichte voetbalclub Peursum. Voorzitter Ad van der Aa ging met zijn bestuur nadenken over het verleggen van de velden en de nieuwbouw van kleedkamers en kantine. Wim van Genderen werd als voorzitter van de bouwcommissie aangesteld. Er is gekozen voor een koppeling van de nieuw te bouwen sporthal aan de accommodatie van voetbalvereniging Peursum.

Pas negen weken voor het slaan van de eerste paal, gaf Peursum een ‘go’ voor het hele plan. ,,Wij hadden als harde eis dat het hart van ons nieuwe gebouw in het verlengde van de middenlijn van het nieuwe hoofdveld moest komen”, vertelt Van der Aa. ,,Wij leveren wel wat in. Wij gaan van 3,8 velden naar 3,5 velden en daarom hebben wij, na onderhandeling, er een tweede kunstgrasveld bijgekregen. Dat gaf overigens in het gehele plan van de gemeente een voordeel van drie miljoen euro.”

ROOKVRIJ
Bij de bouw zijn bedrijven betrokken die ook als sponsor bij Peursum actief zijn. Van
Genderen: ,,Wij willen een duurzame accommodatie. Uiteraard wordt het gebouw gasloos en
zijn alle velden door middel van led verlicht. Daarnaast hopen wij een van eerste rookvrije
complexen te worden.”

Vrijwilligers hebben de tribune met 260 zitplaatsen verplaatst naar het nieuwe kunstgrasveld. Fase twee was het verwijderen van het oude hoofdveld. De grond ligt opgeslagen op het veld bij de oude kantine. Het wordt hergebruikt zodra de kantine is gesloopt en het derde veld haar normale afmetingen krijgt. Fase drie is de bouw van de nieuwe opstallen en oplevering in februari. ,,Wij zijn dan nog niet klaar, want alles moet nog ingericht worden. In april gaan wij over tot de sloop van de oude gebouwen die uit de jaren zeventig dateren. Vervolgens kan in mei en juni het derde veld worden vergroot en wordt op de huidige parkeerplaats een grasveld voor de pupillen gerealiseerd”, besluit Van Genderen.

Een rondleiding door de benedenverdieping in aanbouw, leert dat er onder meer acht kleedruimten van 25 vierkante meter komen en twee grotere kleedruimten voor de eerste elftallen. De centrale hal geeft ook toegang tot de door de Tilgroep te exploiteren sporthal. Boven, ook met een lift bereikbaar, ontstaat een grote kantine – 32×14 meter – en bestuurskamer. Het gebouw wordt voorzien van een groot terras waarvan je uitzicht hebt op alle wedstrijdvelden.

Voorzitter Ad van der Aa: ,,Ik verwacht dat deze accommodatie een flinke impuls aan onze voetbalvereniging gaat geven. Mogelijk ook dat er meer leden een actievere rol binnen de vereniging gaan vervullen. Ik ben heel eerlijk: wij zijn jarenlang bezig met de realisatie van dit sportpark waardoor andere zaken zijn blijven liggen. Daar wil ik het met de leden over gaan hebben. Wij moeten een aantal andere taken weer gaan oppakken. Alle commissies verdienen daarbij aandacht.”