De buurlieden ASWH en IFC hebben de aandacht voor het jeugdvoetbal binnen hun verenigingen in de afgelopen periode extra aandacht gegeven. Met andere invalshoeken, maar met een gezamenlijk doel: de jeugd op een hoger plan brengen.

Sport-centrum-dordrecht_internetbalk_2020
H-I-AMBACHT – IFC gaf het jeugdbeleid nieuwe kleur met onder andere de introductie van de nieuwe commissie Welkom. En dat wordt letterlijk genomen, zo geeft Jacques Grossouw namens het bestuur van IFC aan. ,,Nieuwe leden worden weer welkom geheten, zoals we dat lang met succes gedaan hebben. Wie twee keer komt meetrainen of zich als lid inschrijft bij IFC, wordt samen met de ouders/verzorgers uitgenodigd op de club voor een kennismaking en een uitleg hoe hij of zij de weg kan vinden binnen de vereniging: waar is informatie te verkrijgen en bij wie moet je zijn om je vragen te laten beantwoorden. En we vertellen over de wetenswaardigheden van het voetballen bij IFC.’’

Daar stopt het echter niet, want het (potentiële) nieuwe lid krijgt begeleiding naar het team waarin getraind wordt, waarna ook gekeken in welk team hij of zij het beste past. De ouders/begeleiders krijgen ondertussen een rondleiding over het complex op sportpark Schildman, waarbij ook geïnformeerd zal worden in hoeverre zij bereid zijn om op vrijwillige basis wat te doen voor de vereniging.

Coördinatoren
Tevens heeft IFC een nieuwe commissie Jeugd geformeerd, waarin de technisch coördinatoren van de jeugd zitting hebben genomen. Daarbij heeft de club mannen aangesteld die hun sporen in het verleden als speler van de hoofdmacht hebben verdiend. De coördinatoren zijn Siebe de Waard, John Dost, Karsten van de Velde, Marco van Roon en Reinder van de Velde. Zij behartigen allemaal de belangen van de voetballers en de trainers.

Bovendien heeft IFC een nieuwe jeugdbestuur geïntroduceerd. Binnen het bestuur gaan de leden zich ook richten op het volgen van spelers (scouting), de professionalisering van de teamindeling en de verbetering van de communicatie met trainers, leden en hun ouders/verzorgers. Op dat laatste vlak zal IFC zich niet meer tot die ouders/verzorgers zal blijven wenden via website, Facebook en Instagram maar ook Whatsapp en e-mail wil gaan inzetten om de mededelingen te communiceren.

Het jeugdbestuur bestaat uit leden van het hoofdbestuur Cees Bijl, Floor van de Velde, Jacques Grossouw en Cees Idzenga als kwaliteitsbewaker van de verenging en Bryan Cairo als technisch eindverantwoordelijke. Marcel Ritmeester is als schrijver van het jeugdbeleidsplan een belangrijk adviseur en hij zal regelmatig betrokken zijn bij het uitwerken van plannen.

THEO  
Bij ASWH wordt talentontwikkeling anders ingestoken met THEO, wat de afkorting is van Talent Herkennen & Ontwikkelen. Binnen de vereniging is een tiental mensen opgestaan die THEO willen gaan vormgeven door wedstrijden te bezoeken en het belang van het kind daarbij als uitgangspunt te gebruiken. Het tiental bestaat uit Marnix van der Steen, Patrick Versendaal, Winand Wennekes, Philip de Vries, Rachiem Rolobessy, Daniel Kerkhof, Dennis van der Est, Henri van Driel, Benny Visser en Erik Ditewig. Daarnaast heeft een drietal aangegeven te willen starten met de functie van lijncoördinator. Voor de JO10 is dit Dennis van der Est, die op de achtergrond zal worden ondersteund door Daniel Kerkhof. Harold Lagendijk zal zich gaan ontfermen over de JO11-lijn.

Klik hier voor meer informatie over IFC
Klik hier voor meer artikelen over IFC

Klik hier voor meer informatie over ASWH
Klik hier voor meer artikelen over ASWH