Er wordt hard gewerkt aan het kunstgras en allerlei andere werkzaamheden die daardoor gedaan moeten worden bij vv Alblasserdam. Koos van Steenis houdt de buitenwacht op de hoogte en komt met de volgende update!

swapphone 1

De eerste volle week dat er aan het hoofdveld wordt gewerkt is er veel gedaan en veranderd.
Rondom het veld zijn alle tegels en de lichtmasten verwijderd. Het was wel een verrassing dat onder de oude lichtmasten per mast 3 heipalen zaten.
Dat betekende wel dat tijdens het weghalen van de lichtmasten, de kabels die van de kantine naar het scorebord lopen, zijn stuk getrokken. Dus de komende weken geen reclame op het scorebord. Ook werden de oude kabels van de lichtmasten uit de grond verwijderd, want nieuwe lichtmasten betekent nieuwe kabels.
Daarna kon de rest van het veld worden gefreesd en kon men met de voorbereiding beginnen van het tegelpad rondom het veld. Grond werd weggegraven en er kwam zand voor in de plaats. Ook werd het veld uitgemeten en staan er paaltjes op elke hoek en het midden van het veld. Er zijn op diverse plaatsen op het veld kuilen gegraven om aan te geven hoe diep het moet worden afgegraven.
Voor de afvoer van het materiaal en grond en toevoer van zand moest er eerst nog bij het begin van de oude ingang een soort bruggetje gemaakt worden om te voorkomen dat leidingen die in de grond zitten zouden beschadigen.
Omdat er meer wateroppervlakte moet komen i.v.m. snellere afvoer van regenwater bij kunstgrasvelden, worden op diverse plaatsen de sloten breder gemaakt. Dat betekent dat de opslagcontainer en het bruggetje moeten worden verplaatst. De voorbereidingen voor het verplaatsen van het bruggetje is gedaan en de opslagcontainer is verplaatst.
In de tussentijd zijn Richard en Bart, soms met behulp van andere vrijwilligers, druk bezig met de voorbereidingen van het leggen van mantelbuizen waar de nieuwe kabels in komen naar het scorebord en kabels voor een beter geluid op het terras en op het veld. Arie heeft zich bezig gehouden met het opruimen van de rommel rondom het gebouw en de containers en het afhakken van beton van de grondankers van de vlaggenmasten.
Tussendoor werden de andere velden nog nat gehouden door de mannen van de gemeente die er weer voor zorgen dat de andere velden een fantastische grasmat krijgen. Op één van de foto’s zie je dat Richard en Jan nog even op het bruggetje de werkzaamheden doornemen en overleggen of alles naar wens gaat.
Bron: vv Alblasserdam – Koos van Steenis
Lees hier meer artikelen over vv Alblasserdam.
Vindt hier meer informatie over vv Alblasserdam.