knvb-compensatie

Eerder is de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties) aangekondigd als onderdeel uit van het steunpakket voor de sport. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren als gevolg van de corona maatregelen en wordt nu qua periode uitgebreid.

Een amateursportorganisatie komt voor deze eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als zij:

in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren.

Met het oog op de coronamaatregelen geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten heeft ontvangen.

Naast een aanvraag voor de periode 1 maart tot en met 31 mei, kunnen amateursportorganisaties dus ook voor de periode 1 juni tot en met 31 augustus tegemoetkoming aanvragen. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 via de website van DUS-I een aanvraag indienen.

Meer informatie over de TASO regeling klik hier

Huurkosten

Naast de omzetderving, wordt ook gekeken naar de compensatie van de huurkosten voor verenigingen. Via de TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) wordt de in totaal 90 miljoen euro aan huurcompensatie verdeeld. Het goede nieuws is dat niet alleen gemeenten dit kunnen aanvragen, maar ook sportbedrijven en particuliere verhuurders. Samengevat komt de TVS hierop neer:

De overheid verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de corona maatregelen.

Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

Heeft uw vereniging over de periode 1 maart tot en met 1 juni (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs dan uw verhuurder dan op deze regeling. Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld.

Meer informatie over de compensatie huurkosten klik hier