Zuinig zijn op wat je hebt en de sterke punten uitbouwen. Dat is het motto van Ter Leede. “We moeten bewust zijn van onze sociale positie in de maatschappij.”

HappyPoint_desinfectie
Martijn Nunninga is nog niet zo heel geleden aangetreden als jeugdvoorzitter van de Sassenheimse club. Hij zat nog net niet op zijn stoel of de coronacrisis deed haar intrede. “Ik ben met mijn neus in de boter gevallen”, zegt hij met gevoel voor understatement. Dat wil echter niet zeggen dat de ingezette plannen voorlopig de ijskast ingaan. “Integendeel, juist deze periode geeft ons de kans het beleid aan te scherpen”, laat hij weten.

Nunninga rept niet van een hervorming, wel van een bewustwordingsproces binnen zijn club. “We moeten laten zien waar we sterk in zijn, maar vooral waar we voor staan. Ons opnieuw positioneren, branding zoals ze dat zo mooi noemen.”

De weg die Ter Leede moet inslaan is voor Nunninga duidelijk. “Voorop staat plezier. Dat is simpel gezegd, maar dat betekent wel dat we als vereniging op dat gebied een inspanning te hebben verrichten. Van de ukkies tot de onder negentien jaar, iedereen heeft recht op twee trainingen en een goede begeleiding. Dat plezier is belangrijker dan kwaliteit, maar kan heel goed samen.”

Het is een onderdeel van de identiteit van de club die wil uitdragen dat het mogelijk moet zijn om als jeugdspeler het eerste elftal te halen. Nunninga: “Dat is best lastig gezien het hoge niveau wat we nastreven, maar dat wil niet zeggen dat je daarvoor je best niet voor moet doen. Een goed doorstroombeleid is van cruciaal belang, jeugdspelers het gevoel geven dat wij een plan met ze hebben.”

De plannen worden onderschreven door de Stichting Topvoetbal van de club. “We zijn altijd al heel betrokken geweest bij de ontwikkeling van de club”, zegt voorzitter Ed Zuidhoek. “Tot vorig seizoen vielen naast het eerste ook het tweede en derde onder onze stichting.”

Dit seizoen vaart Ter Leede een andere koers. De komst van de onder 23 jaar-competitie zorgt voor een andere structuur in de top. Het derde selectie-elftal heeft plaatsgemaakt. Jong Ter Leede is een belangrijke pijler geworden. “Met voor tachtig procent eigen opgeleide spelers”, zegt Zuidhoek. “Het was in de oude structuur lastig om de stap van het tweede naar het eerste te maken. Met Jong Ter Leede hopen we een brug te slaan.”

De ‘herpositionering’ van de club heeft Ter Leede een nieuwe hoofdsponsor bij de jeugd opgeleverd: de AW Groep uit Lisse. “Vooral de wijze waarop ze zaken doen spreekt ons aan en sluit naadloos aan bij onze visie”, vertelt Nunninga. “Ze doen alles gebaseerd op duurzaamheid. Die duurzaamheid, op het menselijke vlak, staan wij voor in ons nieuwe jeugdbeleid.”

Klik hier voor meer informatie over Ter Leede
Klik hier voor meer artikelen over Ter Leede