Ruim een jaar is Edwin Provoost nu de trotse voorzitter van RKVV DIA. De Zeeuw merkt dat het erg goed gaat met de trots van Teteringen, maar ziet ook nog een hoop dingen die beter kunnen bij de snelgroeiende dorpsclub. Aan de hand van vijf prioriteiten schetst hij een toekomstbeeld van de vereniging.

Het is druk op sportpark De Gouwen, de thuishaven van RKVV DIA. Op deze dinsdagavond wordt er op verschillende velden fanatiek getraind door teams, maar volgens Edwin Provoost stelt dit nog niets voor. “Kom eens op een zaterdagochtend langs, dan staan de auto’s geparkeerd van hier tot ginder”, zegt de clubvoorzitter kort nadat hij zijn fiets heeft geparkeerd naast de kantine. “We hebben ongeveer 900 voetballende leden, verdeeld over 63 teams. Dan is het al snel druk”, zo vervolgt Provoost zijn verhaal in de bestuurskamer. Onder het genot van een kop koffie vertelt hij honderduit over zijn bevindingen in zijn eerste jaar als voorzitter van DIA. Bovendien heeft hij een duidelijk toekomstbeleid voor ogen voor de dorpsvereniging uit Teteringen, dat hij verduidelijkt met vijf prioriteiten.

“Ten eerste is het van cruciaal dat de jeugd zich kan ontwikkelingen bij DIA”, zo steekt Provoost van wal. “Onze 900 voetballende leden kunnen zich uitleven op vier natuurgrasvelden en een kunstgrasveld. Ik wil erg graag van veld 2 een kunstgrasveld maken, zodat we het benodigde trainingsaanbod kunnen geven. We streven ernaar dat alle teams tweemaal in de week kunnen trainen, dat is nu lastig. Het effect hiervan is dat we met de gemeente een nieuw kunstgrasveld realiseren, de verschillende scenario’s worden hiervoor nu voorbereid. De jeugd ontwikkelt zich en de aanvoer naar de selectie (DIA 1 en 2) wordt steeds beter, echter zijn voldoende plezier en oefening daarbij essentieel. Een extra kunstgrasveld helpt dus zowel kwantitatief als kwalitatief.” Daarnaast heeft Provoost sportiviteit en respect erg hoog in het vaandel staan. Hij drukt zijn clubgenoten op het hart dat de scheidsrechter ‘altijd gelijk heeft’ en werkt naar een rugby cultuur. Rugby, een keiharde sport maar met ontzettende veel respect binnen en buiten veld. Dat respect is bij voetbal soms ver te zoeken en dient te veranderen.

Als derde punt snijdt Provoost het onderwerp financiën aan. “We moeten budgettair gezond zijn en blijven en gelukkig draaien we in de weekenden veel omzet”, zegt de voorzitter. “Sinds een jaar bestaat er een evenementencommissie met jonge gasten die leuke feestjes organiseren. Een amateurclub moet het hebben van contributie, kantineomzet en sponsorinkomsten. Op dat laatste gebied moet er nog wel wat gebeuren.” Puntje vier is het vrijwilligersbeleid, volgens Provoost misschien wel het belangrijkste onderdeel uit zijn betoog. “Vrijwilligers vormen de levensader van een club. Naast een commissie en een beleid dienen we deze groep in kaart te brengen en te verenigingen door betere communicatie. We moeten naar ze luisteren en ze verdienen waardering.”

Al deze vier punten maken onderdeel uit van het overkoepelende vijfde en laatste begrip, namelijk het meerjarenplan. “DIA verwijst naar Duc In Altum en betekent ‘wij zullen steeds hoger gaan’. Dat is ons streven. We moeten een gezellige dorpsclub blijven en de vier geschetste kwesties verbeteren. De aantrekkingskracht van DIA is groot en onze reputatie goed: dat willen we in stand houden.”