‘Club van 100’ zorgt voor hernieuwd elan binnen SKNWK

SKNWK, een levendige club uit Nieuwerkerk. Een club ook die het op eigen kracht wil blijven proberen, aangezien de leden het fusievoorstel met Ouwerkerk en Duiveland in 2017 nog verworpen. Maar daardoor is er wel financiële draagkracht nodig. Vandaar dat ook de ‘Club van 100’ nieuw leven werd ingeblazen.

Het was al zo’n vijf stil rond de Club van 100, die in 2000 in het leven werd geroepen door Jan Tierie, Sytze Stins en Martijn Neele. In 2012 was er het laatste wapenfeit met het realiseren van het unieke dakterras bij de kantine. Daarna werd het rustig.

Symbolische overhandiging
Onder anderen Steven Neele en Robbert van de Zande vonden onlangs dat daar verandering in moest komen. Tijdens de recente nieuwjaarsreceptie gaf voorzitter Arnold Schiettekatte het startsein voor de ‘Club van 100 2.0’, met de symbolische overhandiging van 50 euro. De intekenlijst die vervolgens rondging in de kantine zorgde voor nog eens 15 nieuwe leden. Binnen een paar dagen stond de teller al op meer dan 20 leden.

Potentie
Met het geld worden ten behoeve van SKNWK zaken gerealiseerd welke niet uit de algemene middelen kunnen worden betaald. De besteding gaat uiteraard altijd in overleg met de Club van 100-leden en het hoofdbestuur. Voor haar bijdrage ontvangt ieder Club van 100-lid een persoonlijk naambordje op het grote bord van de Club van 100, welke op een prominente plaats in de kantine hangt. Mede door de Club van 100 en het stijgend ledenaantal zit er veel potentie in de ‘blauw-zwarte club’.