Teamplay @NAC en Young Impact samen sterk

Met ingang van schooljaar 2018-2019 kunnen alle leerlingen van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs uit het werkgebied van het Regionaal Samenwerkingsverband Breda PO (RSV Breda PO) deelnemen aan Playing for Success. Teamplay@NAC en RSV Breda PO slaan de handen ineen om het project daartoe uit te breiden.

Playing for Success Breda ontwikkelt en verzorgt ondersteuning die bijdraagt aan de sociale en cognitieve ontwikkeling van leerlingen van het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, het krijgen van zelfvertrouwen vormen de basis om te komen tot goed leren. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de WoW-factor van NAC Breda. De sociale en fysieke omgeving van NAC Breda spelen een zeer grote rol bij de begeleiding van deze kinderen en jeugdigen. Beroepskrachten, gedetacheerd uit het onderwijs, ontwikkelen en verzorgen de ondersteuning. Zij worden hierbij bijgestaan door studenten van verschillende relevante opleidingen van Avans Hogeschool.

Dat het project succesvol is blijkt uit onderzoek dat afgelopen seizoen is uitgevoerd. Van de deelnemers geeft 70 procent aan na het doorlopen van het programma beter te kunnen samenwerken op school en meer vertrouwen te hebben in hun mogelijkheden. Ook de ouders van voormalig deelnemers van Playing for Success hebben duidelijk een positief oordeel over de deelname van hun kind aan het project. Zelfs 95 procent reageert instemmend positief op de sociaal-emotioneel veranderingen die Playing for Success teweeg heeft gebracht bij hun kind.

Volgens de leerkrachten van scholen waarvan de deelnemers afkomstig zijn, is het project zo succesvol doordat de uitgekozen ‘onderpresteerders’ het voorrecht krijgen om in een exclusieve en populaire omgeving ervaringen op te doen. De sociale en fysieke omgeving van NAC zorgen daarmee voor positieve effecten bij de deelnemers. “Mijn leerlingen zijn bij NAC onbewust aldoor bezig met leren, het opdoen van succeservaringen en daarmee het vergroten van hun zelfvertrouwen”, aldus een leerkracht. Belangrijk punt daarbij is dat de effecten veelal structureel zijn en dus ook op lange termijn van groot nut zijn voor de leerlingen.

De samenwerking van Teamplay@NAC en RSV Breda PO zorgt ervoor dat dit schooljaar jaar maar liefst 300 leerlingen uit het (speciaal) (basis)onderwijs kunnen profiteren van het aanbod van Playing for Success. Het aantal potentiële deelnemers groeit daarmee met 50% ten opzichte van vorige schooljaren. Beide partijen komen daarmee tegemoet aan de wens van scholen en schoolbesturen in de regio.

Teamplay@NAC en RSV Breda PO zijn erg verheugd over de samenwerking en kijken vol enthousiasme uit naar het nieuwe seizoen.

 

Geef een reactie