Maandagvond 18 maart jl. vond bij Quintus in Kwintsheul de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van de FeVoWest, de Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden-Delfland. Van deze federatie maken verder ook HVC’10 en S.V. Loosduinen al jarenlang lid van uit. Het was voor de 67e keer dat de aangesloten verenigingen bijeen kwamen. Vertegenwoordigers van de veertien, van de zestien aangesloten verenigingen, waren aanwezig bij deze vergadering. Helaas ontbraken de handtekeningen van de vertegenwoordigers van sv Den Hoorn en Schipluiden op de presentielijst. Aanwezig waren ook de wethouder Sport van de gemeente Westland, Pieter Varekamp, en de wethouder Sport van de gemeente Midden-Delfland, Wendy Renzen – van Leeuwen. Evenals oud-bestuursleden van FeVoWest, kader van het Westlands elftal en vertegenwoordigers van de KNVB.

In een recordtempo werden de agendapunten doorgenomen. Sinds 2016 vergadert het bestuur bestaande uit voorzitter Nico van der Knaap, secretaris Dick Hartman en penningmeester Piet Roels regelmatig met en bij de aangesloten verenigingen, daarom ook konden de agendapunten snel worden afgehandeld.  Bij de bestuursverkiezing was voorzitter Nico van der Knaap aftreedbaar, maar herkiesbaar. Hij werd in zijn functie herkozen voor de komende drie jaar, maar voor de functie van ‘wedstrijdzaken’ werd nog steeds geen geschikte kandidaten gevonden. De financiën van de federatie werd door de leden in orde bevonden.

Het Westlands elftal speelde op 7 juli 2018 nog tegen eredivisionist Excelsior Rotterdam. Ondanks een 3-7 nederlaag was de wedstrijd sportief een succes. Financieel gezien ging het een stuk slechter. De inkomsten wogen niet op tegen de kosten voor het organiseren van een wedstrijd tegen een betaald voetbal organisatie. Daarom werd eind vorig jaar in een overleg met de voorzitters van de aangesloten verenigingen besloten om in het vervolg tegen minder grote tegenstanders te spelen. De afgelopen tijd heeft FeVoWest clubs benaderd uit de tweede en derde divisie, met als uitkomst dat het Westlands elftal dit jaar twee oefenwedstrijden gaat spelen. Op zaterdag 27 juli is op sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk RKVV Westlandia, zondag, de tegenstander voor het elftal van Johan Voskamp. Drie dagen later, op dinsdag 30 juli, neemt het elftal het op sportpark Suydervelt (KMD) in Wateringen op tegen BVV Barendrecht, uitkomend in de tweede divisie.

 Tijdens de ledenvergadering werd ook besloten nieuw leven te blazen in het Westlands Vrouwenelftal. FeVoWest gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om ook met dit team wedstrijden te gaan spelen. De Vrouwencompetitie van FeVoWest leverde het afgelopen jaar VV Maasdijk als winnaar op. Dit jaar gaat de finale tussen Lyra en Sc Monster. Datum en locatie worden binnenkort bekend gemaakt. Door het ontbreken van een wedstrijdsecretaris konden helaas weer geen jeugdtoernooien worden georganiseerd.

Verder verleent FeVoWest, net als de KNVB,  medewerking aan een Westlands Voetbalsymposium dat aan het begin van het nieuwe seizoen wordt gehouden bij FC ’s-Gravenzande.

 Samen met de KNVB, het project “De Haagse Norm”, de gemeenten Den Haag en Westland en ook FeVoWest, zijn in de projectgroep ‘weer spelen tegen’ in de afgelopen twee jaar meldingen van agressie en ongewenst gedrag besproken. Dit project is inmiddels geëvolueerd naar een meer landelijke aanpak door de KNVB. De KNVB heeft deze aanpak nu ondergebracht in een commissie “monitoring en aanpak risicoverenigingen” die onder leiding staat van Ron Veenendaal. Na de pauze gaf hij, als voorzitter van deze KNVB commissie , een prestentatie over dit onderwerp voor de aanwezigen.  Een betere registratie van meldingen moet zorgdragen voor een daadkrachtiger aanpak door de KNVB naar de risicoverenigingen.