Een mooie bankrekening, een prachtige accommodatie en een stijgend ledenaantal. Zo op het eerste gezicht heeft men bij CWO weinig te klagen. Toch maakt Peter Onderdelinden, lid van het vierkoppige managementteam, zich zorgen.

Zorgen over hoe de fusieclub van HVO, RKWIK en HSC problemen het hoofd kunnen bieden. “De toekomst zit vol uitdagingen.” Hij zucht eens diep. “Eigenlijk zouden wij niet helemaal niets hoeven te doen”, zegt hij. Met wij bedoelt hij zichzelf en Sjaak van der Kroon. De twee oud-voorzitters van HVO, de zestig al ruim gepasseerd, zouden van hun oude dag en rust moeten genieten. Om het CWO-schip recht te houden zijn ze beiden echter hard nodig bij Combinatie Wil Overwinnen. “We hebben bewust gekozen voor een structuur met een managementsteam”, vervolgt Onderdelinden. “Sjaak en ik doen de externe contacten. De contacten met de KNVB, gemeente en andere instanties. Overdag zijn we vrij, waar anderen werken.”

Hij zucht nog eens diep. Hij heeft deze zaterdagmorgen net wat brandjes moeten blussen. “Eigenlijk heb ik daar helemaal geen zin in, maar het hoort er wel bij.”

Onderdelinden en Van der Kroon willen ‘hun’ CWO zo snel mogelijk toekomstbestendig maken. De weg ertoe is er één vol hobbels. “We beschikken over een prachtige accommodatie, de mooiste in heel de regio, vind ik persoonlijk. De gemeente is goed geweest voor ons. Het is altijd de bedoeling geweest om hier te groeien. Het gaat goed. Het meisjesvoetbal fl oreert, deze week schreven zich weer zes nieuwe leden in. Dat is mooi, maar we maken ons wel zorgen over het evenwicht van culturen in onze club.”

Hij weet dat hij een gevoelig punt aansnijdt. “Van de tien nieuwe leden zijn er acht met een Turkse achtergrond. Ik heb geen enkel probleem met mensen met een Turkse achtergrond, maar het evenwicht in de teams wordt verstoord.

Vijfenzeventig procent van onze jeugdteams bestaat uit spelers van niet-autochtone afkomst. Ook dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar er ontstaat daardoor wel een bepaald beeld van CWO. De kans dat daardoor autochtone Nederlanders een andere club voor hun kind zoeken is daardoor aanwezig. Wij willen een gezond evenwicht: vijftig-vijftig ofzo. Een goede afspiegeling van Vlaardingen. Maar dat is heel moeilijk te sturen.”

Volgens Onderdelinden heeft de veranderende identiteit van de leden gevolgen voor het vrijwilligersbestand. “Allochtone ouders zijn van huis uit veel minder gewend om vrijwilligerswerk te doen. Daardoor groeien we wel in leden, maar, in verhouding, niet in vrijwilligers.”

CWO klopte eerder al aan bij de gemeente. “Die heeft ons doorgestuurd naar Rotterdam Club Support. Zij gaan ons helpen om een manier te vinden om meer vrijwilligers aan ons te binden. Binnenkort staan er inspiratieavonden op het programma.”

“We hebben de afgelopen tijd al taken overgedragen aan externe partijen. De contributies worden geïnd door een extern bedrijf, een administratiekantoor doet onze boekhouding. Voor de bezetting van de bar maken we regelmatig gebruik van stagiaires.

Op ons dak liggen 75 zonnepanelen. Op allerlei gebied zijn we bezig de club duurzaam te maken. Als we het zelf niet kunnen oplossen zoeken we hulp van buiten.