Voetbalvereniging Nieuwenhoorn heeft voor sponsoring van de jeugdteams gekozen voor een radicaal andere aanpak. Met ingang van komend seizoen spelen alle teams met het logo van Stichting Het Vergeten Kind op de borst. Hiermee zet Nieuwenhoorn een belangrijke stap in de transitie van het traditionele sponsormodel naar dat van een maatschappelijk partnerschap bij de jeugdafdeling.

“We liepen al een tijdje met dit idee”, zegt Nicola Bax, voorzitter van de sponsorcommissie. “We hebben als club een belangrijke sociale functie en vinden het ook belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn.” Met het logo van Het vergeten kind op alle shirts wordt hier volledig invulling aangegeven.

Het vergeten kind is een stichting dat evenementen en activiteiten organiseert voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare omgeving en daardoor niet meer thuis kunnen wonen. Doel daarbij is dat deze kinderen zich écht kind voelen, de kans krijgen zich goed te ontwikkelen en volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. “Bij ons in de club speelt ook een meisje dat zich in die situatie bevindt. Daarnaast hebben we leden die zelf als pleegouder en noodopvang fungeren. Daardoor is deze problematiek niet ver weg, maar dichtbij”, aldus Bax.

Eerder dit jaar, in april, hield Nieuwenhoorn al een Superavond voor Het Vergeten Kind. “Een inspirerende avond met indrukwekkende verhalen van vergeten kinderen en een hele mooie opbrengst”, vervolgt Bax. Concreet betekent het dat we stoppen met de confessionele manier van teamsponsoring. Sponsors worden maatschappelijk partners. Het logo van de stichting komt bij alle jeugdteams op de borst te staan. Bij de trainingspakken, tassen en ander materiaal is er nog wel de mogelijkheid om bedrijfsuitingen te plaatsen.”

“We zijn met Stichting Het Vergeten Kind een contract aangegaan voor vier jaar. Het valt samen met de introductie van onze nieuwe kledinglijn. Met ingang van het nieuwe seizoen wordt Kelme onze kledingleverancier. Hier zijn we ontzettend blij mee ”

Volgens Bax heeft de radicale ommezwaai één groot voordeel. “Het concept sluit veel beter aan bij de MVO doelstellingen van het bedrijfsleven. Voorheen zat je aan tafel met het idee dat je voor geld kwam bedelen, nu heb je een goed verhaal te verkopen. Los van de sympathie die je kweekt: feit is dat de budgetten voor sportsponsoring de afgelopen jaren minder zijn geworden, maar voor maatschappelijke doelen (MVO) zijn ze juist omhoog gegaan.”

Vijfentwintig procent van de inkomsten van onze maatschappelijk partners gaat naar Stichting Het Vergeten Kind. Als tegenprestatie voor de bijdrage wil Nieuwenhoorn bedrijven zichtbaar presenteren. “Een aantal van deze mogelijkheden wordt nog uitgewerkt. Het meest zichtbaar wordt de “sponsorwall” aan de achterzijde van de tribune.”

De keuze voor maatschappelijk partners ligt op een weg die Nieuwenhoorn al eerder is ingeslagen: het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn binnen de club. “Daarin past ook een gezondere kantine”, geeft Bax aan. “Dat is een gevolg van het feit dat we zijn aangesloten bij het JOGG-project. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Binnenkort voldoet onze kantine aan de eisen voor een bronzen certificaat. Dat wil zeggen dat er voor elk minder gezond product , zoals een broodje kroket of frikadel, een gezonder alternatief voor handen is.”

De maatschappelijke betrokkenheid komt verder tot uiting met de introductie van het Walking Football op zondagochtend. “Inmiddels hebben we achttien ouderen die daaraan meedoen.”