Barendrecht gaat serieus werk maken van een goede doorstroming van de jeugd naar de A- en B-selectie van de club. Onder leiding van oud-speler Gert van der Wal wil de nieuw vormgegeven technische commissie een brug slaan naar het eerste elftal, zodat in de toekomst meer eigen spelers de stap kunnen maken.

Eén van de doelstellingen van de plannen is dat voor ieder seizoen vier van de 23 beschikbare plaatsen voor de A-selectie van de tweede-divisionist worden ingenomen door eigen opgeleide spelers. “Dat lijkt een voorzichtige doelstelling, maar we spelen wél op het hoogste amateurniveau van Nederland”, zegt Van der Wel, die in november vorig jaar werd aangesteld als bestuurslid technische zaken.

“Er moest wat gebeuren. Los van de invulling – we hadden geen bestuurslid technische zaken en ook geen hoofd jeugdopleiding – was er binnen de diverse geledingen van de club ook frustratie. Frustratie die voortkwam uit het ontbreken van samenwerking en onderlinge verbondenheid.” Aan plannen lag het zeker niet, benadrukt Van der Wal. “Die plannen waren vaak heel goed en mooi, maar het ontbrak aan de executie ervan: ze werden maar half uitgevoerd, stierven een mooie dood of gingen een eigen leven leiden. Na de presentatie ervan werd er onvoldoende vervolg aan gegeven. Daardoor werden die plannen door trainers naar eigen inzicht ingevuld, terwijl van bovenaf het toezicht ontbrak.”

Daarnaast was er ook onbegrip. “Iedereen begreep dat je voor het niveau waarop we met het eerste spelen spelers moeten aantrekken, maar er werden ook jongens van achttien, negentien jaar binnengehaald die nauwelijks een meerwaarde hadden. Die jongens versperden wel de weg van eigen jongens”, aldus Van der Wal. Barendrecht wil volgens Van der Wal toe naar een consistent beleid dat ook constant in de uitvoering in de gaten wordt gehouden. “We gaan er bovenop zitten. We moeten naar een cultuur toe waar het heel normaal is dat we ons vingertje opste- ken als er iets niet goed gaat.”

Om dat te bewaken heeft Barendrecht voor volgend seizoen Arno Kooij aangesteld als hoofd jeugd opleiding. “Hij is er voor de grote lijn. Hij moet de samenwerking en onderlinge verbinding verbeteren. Daardoor zal ook de kwaliteit van de jeugdopleiding toenemen”, denkt Van der Wal. “We hebben natuurlijk al een kwalitatief goede opleiding. We zijn niet voor niets een RJO. Daarom is het zo jammer dat we sommige punten uit het oog hadden verloren. Het heeft ons als club wel aan het denken gezet dat er heel veel bij ons opgeleide spelers nu bij Smitshoek of andere hoofd- of eersteklasser voetballen. Dat veel jongens die kant op gaan, heeft ook te maken met het managen van verwachtingen.”

“Het is maar voor een enkeling weggelegd om direct de weg van de jeugd naar de A-selectie te belopen. Daarom hebben we nu ook duidelijk gekozen om het tweede een opleidingsteam te laten zijn. Het is voor onze talenten de landingsplek. Daar krijgen die spelers de kans en de tijd om zich, op een goed niveau, te ontwikkelen. Niet onbeperkt, want als er geen progressie wordt gemaakt gaat die plek weer naar een andere speler. Ook daarin moeten we duidelijk communiceren.”

Daarnaast gaat Barendrecht wat scherper kijken naar de intocht van nieuwe spelers. Ook weer met het idee dat die spelers de ontwikkeling van eigen opgeleide spelers niet in de weg mogen zitten. Van der Wal: “Omdat we zo hoog spelen, hebben we een aantrekkingskracht. Spelers zien ons als een plek om zichzelf in de etalage te zetten. Je trekt echter wel, wat ik noem, gelukszoekers. Als ze niet slagen, zijn ze soms binnen een paar maanden weer weg. Dat is niet goed. Daarom gaan we er ook wat scherper inzitten bij de intake-gesprekken. Vertellen dat Barendrecht op een hoog niveau speelt is niet meer genoeg. Volgens ons is dit nodig om eigen spelers te beschermen.”