uitleg over nieuwe opzet jeugdvoetbal t/m 12 jaar

Het is je als voetballer, liefhebber of vooral trainer vast niet ontschoten: de KNVB gaat verschillende veranderingen doorvoeren in het jeugdvoetbal t/m 12 jaar vanaf het komende seizoen, met als achterliggende gedachte om de jongere voetballers meer in aanraking te laten komen met de bal. Aangezien ruim 300.000 pupillen (en dus ook trainers, bestuurders, etc.) hiermee te maken gaan krijgen, lijkt het VoetbalJournaal goed om even stil te staan bij al deze veranderingen. In dit blog zullen we aandacht besteden aan wat er allemaal verandert voor de jongere leeftijdscategorieën en wat dit eventueel kan betekenen voor uw club.  

Veranderingen
Uit uitgebreid onderzoek van de KNVB naar optimale wedstrijdvormen voor pupillen kwam naar voren dat de huidige vormen toe waren aan verandering. Deze veranderingen worden vertaald in kleinere velden en teams, waarvan de grootte nog afhankelijk is per leeftijdscategorie. In grote lijnen volgt Nederland hiermee het voorbeeld van België, Duitsland, Spanje en Engeland. Kort gezegd: hoe jonger de kinderen, des te minder spelers en des te kleiner de veldjes. Deze veranderingen zullen er voor gaan zorgen dat de jonge voetballers meer spelplezier uit het voetbal halen en zich op jonge leeftijd ook beter zullen ontwikkelen, doordat ze in de kleinere wedstrijdvormen veel meer aan de bal komen.

De wedstrijden voor de jongste pupillen (O6) zullen beginnen met 2 tegen 2 op een veld van 20 meter lang en 15 meter breed, wat uiteindelijk per leeftijdscategorie oploopt tot 8 tegen 8 op een veld van 50 meter lang en 64 meter breed bij de O12. In de huidige vorm komen pupillen in aanraking met grotere teams en velden, wat vaak ‘’kluitjesvoetbal’’ oplevert en waarin de betere speler(s) een stuk vaker in balbezit is dan de rest van het team.

In tegenstelling tot grotere velden, waar het meer draait om rennen en opportunistisch spel, zullen kleinere velden dus zorgen voor meer ontwikkeling op technisch en tactisch gebied voor iedere jonge voetballer.

In de afbeelding hieronder zie je een duidelijke weergave van de grootte van het veld per leeftijdscategorie, hoeveel spelers ieder team heeft en of er een keeper bij is.

Via: KNVB

Zoals je kunt zien zijn de velden per leeftijdscategorie een stuk kleiner, in tegenstelling tot de halve velden waar de F’jes in de huidige vorm al op beginnen spelen, waar nu de O12 (D’tjes) op gaat spelen vanaf komend seizoen.

In oude benamingen betekenen de veranderingen dus het volgende:

  • F- en eerstejaars E-teams (O8 – O10) gaan spelen op een kwart veld.
  • Tweedejaars E- en eerstejaars D-teams (O11 – O12) gaan spelen op een half veld.

Wat betekent dit voor de club?
Als gevolg van de kleinere velden en teams, kunnen er een aantal logistieke en organisatorische veranderingen zijn waar u als club rekening mee kunt/moet houden. Qua veldbezetting hebben de nieuwe vormen zijn voordelen, maar je zult eventueel rekening moeten houden met nieuw materiaal.

Velden
In plaats van dat er eerst één F-team een half veld gebruikte per wedstrijd, kun je er per half veld nu twee wedstrijden op kwijt, omdat het in de nieuwe 6v6-vorm gespeeld zal worden op velden van 42,5 x 30 meter. Ook kun je er, gemiddeld gezien, meer spelertjes op kwijt. Waar je eerst 14 spelers kwijt was op een half veld (7v7), kun je er nu per half veld 24 spelers kwijt.
Dit gaat bijvoorbeeld ook op voor de D-elftallen; waar er eerst 22 spelers een compleet veld bezetten, kun je er nu 32 (8v8) op kwijt omdat ze op een half veld gaan spelen. Het levert je dus als club aanzienlijk wat ruimte en eventuele tijdsbesparing op. Laatstgenoemde kan vooral voor de clubs met grotere jeugdafdelingen handig zijn.

Materiaal
De verschillende velden en het feit of er wel/geen keeper speelt bij een leeftijdscategorie, zorgt er ook voor dat er nu drie verschillende doelformaten gebruikt gaan worden. En omdat er meer wedstrijd gespeeld zullen en/of kunnen worden, zal je als club ook rekening moeten houden dat meer doelen nodig zijn. De doelformaten bij 6v6- en 8v8-partijen blijven nog steeds 5×2 meter, zoals dat momenteel al bij de F- en E-teams is. Maar bij de 4v4-partijen moeten er doelen van 3×1 meter gebruikt gaan worden, wat niet iedere club zomaar op voorraad heeft. Daarnaast zullen er ook materialen gebruikt moeten worden om alle velden te markeren, zoals meer hoedjes.

Scheidsrechters
Wanneer er meer wedstrijden gespeeld kunnen worden per veld en er meer teams zullen komen omdat je minder spelers per teams nodig hebt, zal je als club eventueel ook meer scheidsrechters nodig hebben.